Przysięga kochanka nie więcej warta niż słowo szynkarza; obaj stwierdzają fałszywe rachunki.


przysięga-kochanka-nie-więcej-warta-ż-słowo-szynkarza-obaj-stwierdzają-fałszywe-rachunki
anonimprzysięgakochankaniewięcejwartaniżsłowoszynkarzaobajstwierdzająfałszywerachunkiprzysięga kochankakochanka nienie więcejwięcej wartawarta niżniż słowosłowo szynkarzaobaj stwierdzająstwierdzają fałszywefałszywe rachunkiprzysięga kochanka niekochanka nie więcejnie więcej wartawięcej warta niżwarta niż słowoniż słowo szynkarzaobaj stwierdzają fałszywestwierdzają fałszywe rachunkiprzysięga kochanka nie więcejkochanka nie więcej wartanie więcej warta niżwięcej warta niż słowowarta niż słowo szynkarzaobaj stwierdzają fałszywe rachunkiprzysięga kochanka nie więcej wartakochanka nie więcej warta niżnie więcej warta niż słowowięcej warta niż słowo szynkarza

Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
Są utwory fałszywe. Na różny sposób fałszywe: cyniczny, liryczny, walenrodycznie fałszywe. -Anna Kowalska
są-utwory-fałszywe-na-różny-sposób-fałszywe-cyniczny-liryczny-walenrodycznie-fałszywe
Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Praca natychmiastowa, nawet zła, warta jest więcej niż marzycielstwo. -Charles Baudelaire
praca-natychmiastowa-nawet-zła-warta-jest-więcej-ż-marzycielstwo
Pamiętaj, że każda rzecz warta zrobienia zajmie ci więcej czasu niż myślisz. -Michel Quoist
pamiętaj-że-każda-rzecz-warta-zrobienia-zajmie-więcej-czasu-ż-myślisz