Przyszła rewolucja ścinać będzie zamiast głów nogi.


przyszła-rewolucja-ścinać-będzie-zamiast-głów-nogi
aleksander dumas jrprzyszłarewolucjaścinaćbędziezamiastgłównogiprzyszła rewolucjarewolucja ścinaćścinać będziebędzie zamiastzamiast główgłów nogiprzyszła rewolucja ścinaćrewolucja ścinać będzieścinać będzie zamiastbędzie zamiast główzamiast głów nogiprzyszła rewolucja ścinać będzierewolucja ścinać będzie zamiastścinać będzie zamiast główbędzie zamiast głów nogiprzyszła rewolucja ścinać będzie zamiastrewolucja ścinać będzie zamiast główścinać będzie zamiast głów nogi

Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze.Rewolucja jest niczym innym, jeno wściekłą eksplozją cyfr. Kiedy istnieje naga ekonomika - wówczas rewolucja nie może mieć miejsca.Tym nowym była rewolucja, nie studencka, wyidealizowana w 1905 roku, ale ta obecna, zrodzona z wojny, krwawa, nie licząca się z niczym żołnierska rewolucja, kierowana przez znawców tego żywiołu, bolszewików.Kto raz się pot­knie ten na dru­gi raz będzie pat­rzył pod nogi.Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz.Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.