Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości


przyszłość-będzie-szczodra-jedynie-wtedy-kiedy-wszystko-ofiarujesz-teraźniejszoś
albert camusprzyszłośćbędzieszczodrajedyniewtedykiedywszystkoofiarujeszteraźniejszościprzyszłość będziebędzie szczodraszczodra jedyniejedynie wtedykiedy wszystkowszystko ofiarujeszofiarujesz teraźniejszościprzyszłość będzie szczodrabędzie szczodra jedynieszczodra jedynie wtedykiedy wszystko ofiarujeszwszystko ofiarujesz teraźniejszościprzyszłość będzie szczodra jedyniebędzie szczodra jedynie wtedykiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszościprzyszłość będzie szczodra jedynie wtedy

Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Dopiero wtedy, gdy świat będzie na tyle uczciwy, aby nie nauczać dzieci religii, będziemy mogli mieć nadzieję na lepszą przyszłość.Trudno, niech przepada przyszłość, jeśli teraźniejszości znieść nie można.Człowieka tak bardzo pochłaniają myśli i plany na przyszłość, że przypomina sobie o życiu dopiero wtedy, gdy jego dni na ziemi są policzone. Ale wówczas na wszystko jest już za późno.Mar­nuję te­raźniej­szość, wspo­minając przeszłość. Tracę przyszłość, ob­serwując ry­sy smut­nej teraźniejszości. 23.06.2011 Bo gdy w sza­re dni bra­kuje słów, war­to wrócić do dzieciństwa. Do tych chwil, które upływały bez­tros­ko, w których drob­ne rzeczy spra­wiały ol­brzy­mią ra­dość. Kiedy wszys­tko było znacznie pros­tsze, i kiedy spełnianie marzeń wy­dawało się być na wy­ciągnięcie ręki. Gdy skar­bem nie było to, ja­ka będzie two­ja przyszłość, a to, ja­ka będzie da­na chwila.