Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku.


przyszłość-jest chaotyczna-i niepew­na-gdyż-chaos-i niepew­ność-tkwi-w ­mym-człowieku
antoni kępińskiprzyszłośćjest chaotycznai niepew­nagdyżchaosi niepew­nośćtkwiw sa­mymczłowiekuprzyszłość jest chaotycznajest chaotyczna i niepew­nagdyż chaoschaos i niepew­nośći niepew­ność tkwitkwi w sa­mymw sa­mym człowiekuprzyszłość jest chaotyczna i niepew­nagdyż chaos i niepew­nośćchaos i niepew­ność tkwii niepew­ność tkwi w sa­mymtkwi w sa­mym człowiekugdyż chaos i niepew­ność tkwichaos i niepew­ność tkwi w sa­mymi niepew­ność tkwi w sa­mym człowiekugdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mymchaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku

Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból. -Edyta Bartosiewicz
niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa... -Papużka
niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa