Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość.


przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
simone weilprzyszłośćjest ule­pionaz tej sa­mejgli­nyco teraźniejszośćprzyszłość jest ule­pionajest ule­piona z tej sa­mejz tej sa­mej gli­nyprzyszłość jest ule­piona z tej sa­mejjest ule­piona z tej sa­mej gli­nyprzyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny

Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni. -Kazimierz Chyła
wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję. -Anastazja Elmor
to ­mo-miejsce-bez-tej ­mej-mnie-przeszłość-zdechła-przyszłość-umarła-teraźniejszość-zamykam-oczy-żyję
Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
teraźniejszość-obciążona-jest-przeszłośą-i-brzemienna-w-przyszłość
Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Ładnie jest składać hołd przeszłości, jeśli teraźniejszość i przyszłość dobrze się przedstawiają. -Tomasz Mann
Ładnie-jest-składać-hołd-przeszłoś-śli-teraźniejszość-i-przyszłość-dobrze-ę-przedstawiają