Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość.


przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
simone weilprzyszłośćjest ule­pionaz tej sa­mejgli­nyco teraźniejszośćprzyszłość jest ule­pionajest ule­piona z tej sa­mejz tej sa­mej gli­nyprzyszłość jest ule­piona z tej sa­mejjest ule­piona z tej sa­mej gli­nyprzyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny

Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni.To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość.Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.Ładnie jest składać hołd przeszłości, jeśli teraźniejszość i przyszłość dobrze się przedstawiają.