Przyszedłem do Aten, a nikt mnie nie poznał.


przyszedłem-do-aten-a-nikt-mnie-nie-poznał
demokrytprzyszedłemdoatenniktmnieniepoznałprzyszedłem dodo atennikt mniemnie nienie poznałprzyszedłem do atena nikt mnienikt mnie niemnie nie poznała nikt mnie nienikt mnie nie poznała nikt mnie nie poznał

Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy.Kto w swym życiu poznał nawet sto kobiet, może w ogóle nie poznał miłości.obraz a z obraza łypie na mnie zaraza przyszedłem się pogapić bo kultury szukam a tu bezczelnie na mnie luka z obraza ta sztuka wychodzę do domu żem dał się zwabić nie mówcie nikomu Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Spraw, abym poznał siebie, spraw abym poznał Ciebie.Nikt tak jak Ty nie roz­pie­szczał mnie... Nikt tak jak Ty pew­nie nie po­kocha mnie... Dziękuję Ta­tusiu za wszystko.