Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.) 


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
autor nieznanyprzyz­wycza­jeniejest drugąnaturącon­suetu­doal­te­rana­turałac przyz­wycza­jenie jest drugąjest drugą naturącon­suetu­do estest al­te­raal­te­ra na­turaprzyz­wycza­jenie jest drugą naturącon­suetu­do est al­te­raest al­te­ra na­turacon­suetu­do est al­te­ra na­tura

Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.