Przyznanie się do błędu nie poniża, jest aktem odwagi; przeciwnie - postawa wykrętna jest przejawem tchórzostwa.


przyznanie-ę-do-błę-nie-poniża-jest-aktem-odwagi-przeciwnie-postawa-wykrętna-jest-przejawem-tchórzostwa
tadeusz hipolit czeżowskiprzyznaniesiędobłędunieponiżajestaktemodwagiprzeciwniepostawawykrętnaprzejawemtchórzostwaprzyznanie sięsię dodo błędubłędu nienie poniżajest aktemaktem odwagiprzeciwniepostawapostawa wykrętnawykrętna jestjest przejawemprzejawem tchórzostwaprzyznanie się dosię do błędudo błędu niebłędu nie poniżajest aktem odwagipostawa wykrętnapostawa wykrętna jestwykrętna jest przejawemjest przejawem tchórzostwaprzyznanie się do błędusię do błędu niedo błędu nie poniżapostawa wykrętna jestpostawa wykrętna jest przejawemwykrętna jest przejawem tchórzostwaprzyznanie się do błędu niesię do błędu nie poniżapostawa wykrętna jest przejawempostawa wykrętna jest przejawem tchórzostwa

Czasem przyznanie się do tchórzostwa wymaga największej odwagi!Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę, jest to bowiem - przeciwnie - pycha, a odwaga wiary jest jedynie pokorną odwagą.Uprzedzenie jest kardynalnym przejawem ignorancji.Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi.Kto chce być pokorniejszy od drugich, wcale nie jest pokorny. Wręcz przeciwnie. Programowe doskonalenie się jest zarozumiałością.Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci.