Przyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotu, z oszustami wiadomo zawsze jak postępować.


przyzwoici-ludzie-sprawiają-niekiedy-wiele-kłopotu-z-oszustami-wiadomo-zawsze-jak-postępować
erich maria remarqueprzyzwoiciludziesprawiająniekiedywielekłopotuoszustamiwiadomozawszejakpostępowaćprzyzwoici ludzieludzie sprawiająsprawiają niekiedyniekiedy wielewiele kłopotuz oszustamioszustami wiadomowiadomo zawszezawsze jakjak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiająludzie sprawiają niekiedysprawiają niekiedy wieleniekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomooszustami wiadomo zawszewiadomo zawsze jakzawsze jak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiają niekiedyludzie sprawiają niekiedy wielesprawiają niekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomo zawszeoszustami wiadomo zawsze jakwiadomo zawsze jak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wieleludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomo zawsze jakoszustami wiadomo zawsze jak postępować

Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Louis de Camoes
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Luís de Camões
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu. -Archibald Joseph Cronin
ból-nadmiernej-miłoś-przewyższa-niekiedy-radość-kochania-i-można-zapamięć-ę-w-cierpieniu-jak-niekiedy-ludzie-zapamiętują-ę-w
Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztuje-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność
Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-powinni-kobietom-jak-najczęściej-mówić-komplementy-kosztują-o-wiele-mniej-ż-kwiaty-a-sprawiają-im-tę-samą-przyjemność