Przyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotu, z oszustami wiadomo zawsze jak postępować.


przyzwoici-ludzie-sprawiają-niekiedy-wiele-kłopotu-z-oszustami-wiadomo-zawsze-jak-postępować
erich maria remarqueprzyzwoiciludziesprawiająniekiedywielekłopotuoszustamiwiadomozawszejakpostępowaćprzyzwoici ludzieludzie sprawiająsprawiają niekiedyniekiedy wielewiele kłopotuz oszustamioszustami wiadomowiadomo zawszezawsze jakjak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiająludzie sprawiają niekiedysprawiają niekiedy wieleniekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomooszustami wiadomo zawszewiadomo zawsze jakzawsze jak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiają niekiedyludzie sprawiają niekiedy wielesprawiają niekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomo zawszeoszustami wiadomo zawsze jakwiadomo zawsze jak postępowaćprzyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wieleludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotuz oszustami wiadomo zawsze jakoszustami wiadomo zawsze jak postępować

Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztują o wiele mniej niż kwiaty, a sprawiają im tę samą przyjemność.Ludzie uciekają od grożących im ok­ropności i oto dziw­ne przy­darzają im się rzeczy - niekiedy gorzkie i ok­rutne, a niekiedy tak piękne, że roz­pa­lają niegasnącą wiarę w człowieka.