Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.


przyzwyczaić-ę-do-czytania-książek-to-zbudować-sobie-schron-przed-większośą-przykroś-życia-codziennego
william somerset maughamprzyzwyczaićsiędoczytaniaksiążektozbudowaćsobieschronprzedwiększościąprzykrościżyciacodziennegoprzyzwyczaić sięsię dodo czytaniaczytania książekzbudować sobiesobie schronschron przedprzed większościąwiększością przykrościprzykrości życiażycia codziennegoprzyzwyczaić się dosię do czytaniado czytania książekzbudować sobie schronsobie schron przedschron przed większościąprzed większością przykrościwiększością przykrości życiaprzykrości życia codziennegoprzyzwyczaić się do czytaniasię do czytania książekzbudować sobie schron przedsobie schron przed większościąschron przed większością przykrościprzed większością przykrości życiawiększością przykrości życia codziennegoprzyzwyczaić się do czytania książekzbudować sobie schron przed większościąsobie schron przed większością przykrościschron przed większością przykrości życiaprzed większością przykrości życia codziennego

Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego.Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia.Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz?Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków.Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym.Można się przyzwyczaić do tego, że się nie można przyzwyczaić.