Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj.


psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
samuel adalbergpsagłas­kajaleki­jaz rękinie puszczajpsa głas­kajale ki­jaki­ja z rękiz ręki nie puszczajale ki­ja z rękiki­ja z ręki nie puszczajale ki­ja z ręki nie puszczaj

Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina
ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty. -Louis Sabin
nie-znaczenia-ile-masz-pieniędzy-ani-ile-rzeczy-możesz-być-biedakiem-ale-mając-psa-jesteś-bogaty