Psycholog to facet, który obserwuje innych, kiedy piękna dziewczyna wchodzi do pokoju.


psycholog-to-facet-który-obserwuje-innych-kiedy-piękna-dziewczyna-wchodzi-do-pokoju
anonimpsychologtofacetktóryobserwujeinnychkiedypięknadziewczynawchodzidopokojuktóry obserwujeobserwuje innychkiedy pięknapiękna dziewczynadziewczyna wchodziwchodzi dodo pokojupsycholog to facetktóry obserwuje innychkiedy piękna dziewczynapiękna dziewczyna wchodzidziewczyna wchodzi dowchodzi do pokojukiedy piękna dziewczyna wchodzipiękna dziewczyna wchodzi dodziewczyna wchodzi do pokojukiedy piękna dziewczyna wchodzi dopiękna dziewczyna wchodzi do pokoju

Szklanki i piękna dziewczyna zawsze są w niebezpieczeństwie.Pesymista to facet, który żyje z optymistką.Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem.Piękna, chociaż biedna dziewczyna, już ma swój posag.Kiedy tak przechodziłam og­ro­dami przeznaczenia... Ominęłam tą piękną bramę , op­le­cioną bluszczem wiel­kiej miłości... Wyb­rałam zim­ne kra­ty życia dla innych.Narcyz to taki facet, który słucha cię tylko wtedy, gdy mówisz o nim.