... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego...


psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
zygmunt freudpsychologicznierzeczbiorącdzieckojestojcemczłowiekadorosłegopsychologiczniepsychologicznie rzeczrzecz biorącbiorącdzieckodziecko jestjest ojcemojcem człowiekaczłowieka dorosłegopsychologicznie rzeczpsychologicznie rzecz biorącrzecz biorącdziecko jestdziecko jest ojcemjest ojcem człowiekaojcem człowieka dorosłegopsychologicznie rzecz biorącpsychologicznie rzecz biorącdziecko jest ojcemdziecko jest ojcem człowiekajest ojcem człowieka dorosłegopsychologicznie rzecz biorącdziecko jest ojcem człowiekadziecko jest ojcem człowieka dorosłego

Tylko dziecko kochamy za to, że jest, człowieka dorosłego za to, czym jest.Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka.Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki.Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem.