... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego...


psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
zygmunt freudpsychologicznierzeczbiorącdzieckojestojcemczłowiekadorosłegopsychologiczniepsychologicznie rzeczrzecz biorącbiorącdzieckodziecko jestjest ojcemojcem człowiekaczłowieka dorosłegopsychologicznie rzeczpsychologicznie rzecz biorącrzecz biorącdziecko jestdziecko jest ojcemjest ojcem człowiekaojcem człowieka dorosłegopsychologicznie rzecz biorącpsychologicznie rzecz biorącdziecko jest ojcemdziecko jest ojcem człowiekajest ojcem człowieka dorosłegopsychologicznie rzecz biorącdziecko jest ojcem człowiekadziecko jest ojcem człowieka dorosłego

Tylko dziecko kochamy za to, że jest, człowieka dorosłego za to, czym jest. -Anonim
tylko-dziecko-kochamy-za-to-że-jest-człowieka-dorosłego-za-to-czym-jest
Fikcja jest tym dla dorosłego człowieka czym zabawa dla dziecka. -Robert Louis Stevenson
fikcja-jest-tym-dla-dorosłego-człowieka-czym-zabawa-dla-dziecka
Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki. -NieBędęJulią
sta­tys­tycznie-rzecz-biorąc-nie na­żę-do owej-statystyki
Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand
rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem