Pszczółka tam być nie może, gdzie się truteń kręci!


pszczółka-tam-być-nie-może-gdzie-ę-truteń-krę
aleksander fredropszczółkatambyćniemożegdziesiętruteńkręcipszczółka tamtam byćbyć nienie możegdzie sięsię truteńtruteń kręcipszczółka tam byćtam być niebyć nie możegdzie się truteńsię truteń kręcipszczółka tam być nietam być nie możegdzie się truteń kręcipszczółka tam być nie może

Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia.Tam gdzie wiją się stok­rotki jest in­ny świat... Może lepszy? Może nie . Za­gubiłam się . Całkiem. Do dna. Czy tam stok­rotki pachną? .....Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.