pta­sia orkiestra słoneczny pocałunek spokój na falach uścisk tęsknoty tam słoneczne igraszki je­dynie pamięć 


pta­sia-orkiestra-słoneczny-pocałunek-spokój-na falach-uścisk-tęsknoty-tam-słoneczne-igraszki-­dynie-pamięć 
bez.odwagipta­siaorkiestrasłonecznypocałunekspokójna falachuścisktęsknotytamsłoneczneigraszkije­dyniepamięć orkiestra słonecznysłoneczny pocałunekpocałunek spokójspokój na falachna falach uściskuścisk tęsknotytęsknoty tamtam słonecznesłoneczne igraszkiigraszki je­dynieje­dynie pamięć pta­sia orkiestra słonecznyorkiestra słoneczny pocałuneksłoneczny pocałunek spokójpocałunek spokój na falachspokój na falach uściskna falach uścisk tęsknotyuścisk tęsknoty tamtęsknoty tam słonecznetam słoneczne igraszkisłoneczne igraszki je­dynieigraszki je­dynie pamięć pta­sia orkiestra słoneczny pocałunekorkiestra słoneczny pocałunek spokójsłoneczny pocałunek spokój na falachpocałunek spokój na falach uściskspokój na falach uścisk tęsknotyna falach uścisk tęsknoty tamuścisk tęsknoty tam słonecznetęsknoty tam słoneczne igraszkitam słoneczne igraszki je­dyniesłoneczne igraszki je­dynie pamięć pta­sia orkiestra słoneczny pocałunek spokójorkiestra słoneczny pocałunek spokój na falachsłoneczny pocałunek spokój na falach uściskpocałunek spokój na falach uścisk tęsknotyspokój na falach uścisk tęsknoty tamna falach uścisk tęsknoty tam słoneczneuścisk tęsknoty tam słoneczne igraszkitęsknoty tam słoneczne igraszki je­dynietam słoneczne igraszki je­dynie pamięć 

Haseł nie należy uczyć sią na pamięć. Jutro będą lepsze.Tam, gdzie pros­ty błąd liczy się za zbrod­nię, tam zbrod­nie są je­dynie błędami.Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany.Uczuć wezbranie, krąży po oku szkliście. Na­rodzi­ny łzy. Po brze­gi pełne morze falą wystąpi. Przypływ emoc­ji. W chwi­li czmychnie, strużką mknie po policzku. Doj­rzałość łkania. Słonością wsiąknie w us­ta rozchylone. Przełknięte żale. Po porze mokrej przyj­dzie i czas na suchą. Spokój umysłu. Blas­kiem powije ra­dości no­we dziecię. Słoneczny uśmiech. Łza­mi zroszo­ne us­ta wreszcie uśmie­chem zabłysną...Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega.