Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki.


publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
adolf dygasińskipublicznośćczytającaromansejestzmiennajakkobietakobietyszukająksiążcetajemnicyswegosercaswejrywalkipubliczność czytającaczytająca romanseromanse jestjest zmiennazmienna jakjak kobietakobiety szukająszukają ww książceksiążce tajemnicytajemnicy swegoswego sercaserca ii tajemnicytajemnicy swejswej rywalkipubliczność czytająca romanseczytająca romanse jestromanse jest zmiennajest zmienna jakzmienna jak kobietakobiety szukają wszukają w książcew książce tajemnicyksiążce tajemnicy swegotajemnicy swego sercaswego serca iserca i tajemnicyi tajemnicy swejtajemnicy swej rywalkipubliczność czytająca romanse jestczytająca romanse jest zmiennaromanse jest zmienna jakjest zmienna jak kobietakobiety szukają w książceszukają w książce tajemnicyw książce tajemnicy swegoksiążce tajemnicy swego sercatajemnicy swego serca iswego serca i tajemnicyserca i tajemnicy sweji tajemnicy swej rywalkipubliczność czytająca romanse jest zmiennaczytająca romanse jest zmienna jakromanse jest zmienna jak kobietakobiety szukają w książce tajemnicyszukają w książce tajemnicy swegow książce tajemnicy swego sercaksiążce tajemnicy swego serca itajemnicy swego serca i tajemnicyswego serca i tajemnicy swejserca i tajemnicy swej rywalki

Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru niż go sama posiada.Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru, niż go sama posiada.Małomówni zawsze imponują. Trudno uwierzyć, że ktoś nie ma innej tajemnicy do ukrycia niż sekret swej miernoty.Miłości kobiet - o! poznania warte. Piękne a groźne, pełne tajemnicy. Kobieta wszystko stawia na te kartę. Gdy przegra, to jej nic oprócz tęsknicy. I żalu życie nie odda rozdarte.Kobieta zmienną jest jak piórko na wietrze.