Publiczność jest jedynym krytykiem, którego opinia jest cokolwiek warta.


publiczność-jest-jedynym-krytykiem-którego-opinia-jest-cokolwiek-warta
mark twainpublicznośćjestjedynymkrytykiemktóregoopiniacokolwiekwartapubliczność jestjest jedynymjedynym krytykiemktórego opiniaopinia jestjest cokolwiekcokolwiek wartapubliczność jest jedynymjest jedynym krytykiemktórego opinia jestopinia jest cokolwiekjest cokolwiek wartapubliczność jest jedynym krytykiemktórego opinia jest cokolwiekopinia jest cokolwiek wartaktórego opinia jest cokolwiek warta

Pamięć jest jedynym rajem, z którego nie możemy być wypędzeni.Cóż warta byłaby miłość, gdyby cokolwiek mogło ją zastąpić?Pewne dzieła są stworzone przez publiczność. Inne tworzą swoją publiczność....rządem najbliższym natury jest ten, którego osobliwy charakter najzgodniejszy jest z charakterem narodu, dla którego istnieje.Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.