Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią.


punkt-spotkania-woli-człowieka-i-woli-boga-jest-właśnie-tym-co-nazywamy-materią
henri bergsonpunktspotkaniawoliczłowiekabogajestwłaśnietymconazywamymateriąpunkt spotkaniaspotkania woliwoli człowiekaczłowieka ii woliwoli bogaboga jestjest właśniewłaśnie tymco nazywamynazywamy materiąpunkt spotkania wolispotkania woli człowiekawoli człowieka iczłowieka i wolii woli bogawoli boga jestboga jest właśniejest właśnie tymco nazywamy materiąpunkt spotkania woli człowiekaspotkania woli człowieka iwoli człowieka i woliczłowieka i woli bogai woli boga jestwoli boga jest właśnieboga jest właśnie tympunkt spotkania woli człowieka ispotkania woli człowieka i woliwoli człowieka i woli bogaczłowieka i woli boga jesti woli boga jest właśniewoli boga jest właśnie tym

umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Im doskonalszy jest przejaw woli, tym bardziej jawne staje się też cierpienie. -Artur Schopenhauer
im-doskonalszy-jest-przejaw-woli-tym-bardziej-jawne-staje-ę-też-cierpienie
Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i - do diabła z tym wszystkim. -Edward Morgan Forster
istnieją-trzy-strony-każdej-kwestii-twój-punkt-widzenia-jego-punkt-widzenia-i-do-diabła-z-tym-wszystkim