Purytanie powinni nosić dwa listki figowe na oczach.


purytanie-powinni-nosić-dwa-listki-figowe-na-oczach
stanisław jerzy lecpurytaniepowinninosićdwalistkifigowenaoczachpurytanie powinnipowinni nosićnosić dwadwa listkilistki figowefigowe nana oczachpurytanie powinni nosićpowinni nosić dwanosić dwa listkidwa listki figowelistki figowe nafigowe na oczachpurytanie powinni nosić dwapowinni nosić dwa listkinosić dwa listki figowedwa listki figowe nalistki figowe na oczachpurytanie powinni nosić dwa listkipowinni nosić dwa listki figowenosić dwa listki figowe nadwa listki figowe na oczach

Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.I Judasze nauczyli się nosić krzyże.Kochać to od­ważyć się po­nosić ryzyko.