pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni - czas idealny 


pus­-ulica-­mi-a nie ­­-czas-idealny 
maverick123pus­taulicasa­mia nie sa­mot­niczasidealny pus­ta ulicaulica sa­misa­mi a nie sa­mot­nia nie sa­mot­niczasczas idealny pus­ta ulica sa­miulica sa­mi a nie sa­mot­nisa­mi a nie sa­mot­niczas idealny pus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­niulica sa­mi a nie sa­mot­nipus­ta ulica sa­mi a nie sa­mot­ni

Mo­je osa­mot­nienie ... wilk na śnieżnym pus­tko­wiu ... niekończące się wy­cie ... -MAŁA ISLANDKA
mo­-osa­­nienie-wilk-na śnieżnym-pus­tko­wiu-niekończą ę-wy­cie
Sa­mot­ny człowiek jak za­pom­niany ziem­niak. Je­go przy­jaciółmi je­dynie sza­lone króli­ki na pus­tym polu. -Anna Onichimowska
sa­­ny-człowiek-jak za­pom­niany-ziem­niak-je­go przy­jaciółmi-­dynie-sza­lone-króli­ki-na pus­tym-polu
Z sa­mot­nym może tyl­ko iść czas. -Chemicals
z-­­nym-może-tyl­ko-iść-czas