pus­te kalorie cechują war­tości fi bier­ny budulec 


pus­te-kalorie-cechują-war­toś-fi-bier­ny-budulec 
cykampus­tekaloriecechująwar­tościfibier­nybudulec pus­te kaloriekalorie cechującechują war­tościwar­tości fifi bier­nybier­ny budulec pus­te kalorie cechująkalorie cechują war­tościcechują war­tości fiwar­tości fi bier­nyfi bier­ny budulec pus­te kalorie cechują war­tościkalorie cechują war­tości ficechują war­tości fi bier­nywar­tości fi bier­ny budulec pus­te kalorie cechują war­tości fikalorie cechują war­tości fi bier­nycechują war­tości fi bier­ny budulec 

W me­nu zaz­drości są tyl­ko pus­te kalorie. -Feliks Rajczak
w me­nu-zaz­droś-są tyl­ko-pus­te-kalorie
Nig­dy ro­zum nie czu­je tak moc­no war­tości po­niesionej strat jak wte­dy, gdy tęskni ser­ce. Z cyk­lu po­wieści
nig­dy-ro­zum-nie czu­-tak-moc­no-war­toś-po­niesionej-strat-jak wte­dy-gdy-tęskni-ser­-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński
ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia