Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność.


pus­te-wor­ki-na­dyma-wiatr-bez­myślnych-ludzi- próżność
sokratespus­tewor­kina­dymawiatrbez­myślnychludzi próżnośćpus­te wor­kiwor­ki na­dymana­dyma wiatrbez­myślnych ludzipus­te wor­ki na­dymawor­ki na­dyma wiatrpus­te wor­ki na­dyma wiatr

Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność. -Sokrates
puste-worki-nadyma-wiatr-bezmyślnych-ludzi-próżność
Bez­myślnych wyz­wa­la ze smut­ku czas, mądrych logika. -Epikur
bez­myślnych-wyz­wa­-ze smut­ku-czas-mądrych-logika
Duma bez pokory - to próżność; pokora bez dumy - to podłość. -Zygmunt Krasiński
duma-bez-pokory-to-próżność-pokora-bez-dumy-to-podłość
Du­ma bez po­kory - to próżność; po­kora bez du­my - to podłość. -Zygmunt Krasiński
du­-bez-po­kory- to próżność-po­kora-bez-­my- to podłość
Seks bez miłości to pus­te doświa­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to-pus­te-doświa­cze­nie-ale-wśród-pus­tych-doświad­czeń-to-jed­no-z-najlepszych