Pus­tkę wypełnia Wszys­tkich bez­sennych nocy Cisza wiecznością 24.08.15 


pus­tkę-wypełnia-wszys­tkich-bez­sennych-nocy-cisza-wiecznośą-240815 
lola_♡pus­tkęwypełniawszys­tkichbez­sennychnocyciszawiecznością240815 pus­tkę wypełniawypełnia wszys­tkichwszys­tkich bez­sennychbez­sennych nocynocy ciszacisza wiecznościąpus­tkę wypełnia wszys­tkichwypełnia wszys­tkich bez­sennychwszys­tkich bez­sennych nocybez­sennych nocy ciszanocy cisza wiecznościąpus­tkę wypełnia wszys­tkich bez­sennychwypełnia wszys­tkich bez­sennych nocywszys­tkich bez­sennych nocy ciszabez­sennych nocy cisza wiecznościąpus­tkę wypełnia wszys­tkich bez­sennych nocywypełnia wszys­tkich bez­sennych nocy ciszawszys­tkich bez­sennych nocy cisza wiecznością

Smut­ne, lecz by­wa tak- niektórym tęskno­ta pus­tkę wypełnia. Cris 14.06.2016r. -Cris
smut­ne-lecz-by­wa-tak-niektórym-tęskno­-pus­tkę-wypełnia-cris-14062016r
Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą. -kamilka88
przep­raszam-ale-już-bez-tych-wszys­tkich-emocji-przep­raszam-z ciszą
Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści
wszys­cy-współczują-ludziom-­­nym-a ło-kto-de­cydu­ ę-spróbo­wać-wy­pełć-pus­tkę-które­goś-z nich-z-cyk­lu-po­wieś