Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane.


pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
papużkapus­ty­niasercjak na cmen­tarzużycie grawerowanepus­ty­nia sercjak na cmen­tarzu życie

By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs
by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy
Czuję jak mi życie pus­tynnieje. Jak schną rze­ki dob­rych po­mysłów, jak dmie w oczy pył ze złych decyzji. -Archanioł
czuję-jak mi życie-pus­tynnieje-jak schną-rze­ki-dob­rych-po­mysłów-jak dmie-w oczy-pył-ze złych-decyzji
Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą. -tkaczu32
tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą