Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.


puste-kieszenie-nigdy-nie-powstrzymały-nikogo-przed-podjęciem-działania-mogą-to-zrobić-tylko-puste-głowy-i-puste-serca
norman vincent pealepustekieszenienigdyniepowstrzymałynikogoprzedpodjęciemdziałaniamogątozrobićtylkopustegłowysercapuste kieszeniekieszenie nigdynigdy nienie powstrzymałypowstrzymały nikogonikogo przedprzed podjęciempodjęciem działaniazrobić tylkotylko pustepuste głowygłowy ii pustepuste sercapuste kieszenie nigdykieszenie nigdy nienigdy nie powstrzymałynie powstrzymały nikogopowstrzymały nikogo przednikogo przed podjęciemprzed podjęciem działaniamogą to zrobićzrobić tylko pustetylko puste głowypuste głowy igłowy i pustei puste sercapuste kieszenie nigdy niekieszenie nigdy nie powstrzymałynigdy nie powstrzymały nikogonie powstrzymały nikogo przedpowstrzymały nikogo przed podjęciemnikogo przed podjęciem działaniamogą to zrobić tylkozrobić tylko puste głowytylko puste głowy ipuste głowy i pustegłowy i puste sercapuste kieszenie nigdy nie powstrzymałykieszenie nigdy nie powstrzymały nikogonigdy nie powstrzymały nikogo przednie powstrzymały nikogo przed podjęciempowstrzymały nikogo przed podjęciem działaniamogą to zrobić tylko pustezrobić tylko puste głowy itylko puste głowy i pustepuste głowy i puste serca

Są puste inteligencje nie służące niczemu. Puste racje. Puste talenty.Wczorajsza róża istnieje tylko z imienia, imiona tylko puste pozostały.Wszyscy oni przestali wierzyć i chociaż zachowali tajony lęk przed upiorami, pokpiwali sobie jednak z nieba, które stało się dla nich puste.Dom pełen Ser­ce puste Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest puste.Życie kobiety nie wypełnione miłością jest puste.