Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień.


pył-tka-ten-zły-sen-czas-jak szept-serc-w skał-grób-mknie-żal-brnie-ten-sam-dzień
vergilpyłtkatenzłysenczasjak szeptsercw skałgróbmknieżalbrniesamdzieńpył tkatka tenten złyzły senczas jak szeptjak szept sercserc w skałw skał gróbgrób mknieżal brnieten samsam dzieńpył tka tentka ten złyten zły senczas jak szept sercjak szept serc w skałserc w skał gróbw skał grób mknieten sam dzieńpył tka ten złytka ten zły senczas jak szept serc w skałjak szept serc w skał gróbserc w skał grób mkniepył tka ten zły senczas jak szept serc w skał gróbjak szept serc w skał grób mknie

do­gonić sen niewysłowiony żal odurzo­ny życiem nau­czyć się latać ten je­den raz prawdę nocy przyob­lec w dzień po krawędzi pobiec by skoczyć roz­pościerając ręce niczym skrzydła w nauce latania nim dot­kniesz ziemi rosząc swą krwią do­gonić sen Ten sam szept słyszą Czują jak w siódmym niebie Nie kryją szczęścia Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r.to ten czas kiedy zna­jome oczy nie przy­noszą uko­jenia . to ten sam czas , kiedy w naj­bar­dziej słoneczny dzień cho­wam się w cieniu szu­kając schro­nienia . to czas kiedy uciekam przed sa­mym sobą . wiec wróć . spraw ze pro­mienie słońca znów za­tańczą na mej skórze . a wdech przy­niesie up­ragnioną ulgę , prze­ganiając przeszy­wający ból w klat­ce pier­siowej . tam , gdzie Twój od­dech wyz­nacza rytm mo­jego ser­ca .są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania. dziś jest ten dzień, to zły dzień.Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia Choć mi smutno, nadziei nie tracę, że rozłąka przeminie jak sen, znów pod rękę pójdziemy na spacer. Musi przyjść... i nadejdzie ten dzień.