Pysznego zwycięzcę własne jego szczęście obala.


pysznego-zwycięzcę-własne-jego-szczęście-obala
fryderyk schillerpysznegozwycięzcęwłasnejegoszczęścieobalapysznego zwycięzcęzwycięzcę własnewłasne jegojego szczęścieszczęście obalapysznego zwycięzcę własnezwycięzcę własne jegowłasne jego szczęściejego szczęście obalapysznego zwycięzcę własne jegozwycięzcę własne jego szczęściewłasne jego szczęście obalapysznego zwycięzcę własne jego szczęściezwycięzcę własne jego szczęście obala

Pyszne­go zwy­cięzcę włas­ne je­go szczęście obala.Człowiek jest lepszy aniżeli jego własne czyny.Kto kocha, pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkiem, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje.Jak człowiek dźwiga własne ciało, a ciężaru jego nie czuje, tak nie dostrzega własnych błędów.W wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani.Co rozumem, pilnością i cnotą stanęło, to się nierozumem, niedbałością i złością ludzką obala.