Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
christoper hamptonpytaćpisarzacosądzikrytykachtojakpytaćlatarnięulicznąpieskachpytać pisarzaco sądzisądzi oo krytykachjak pytaćpytać latarnięlatarnię ulicznąco sądzisądzi oo pieskachco sądzi osądzi o krytykachjak pytać latarniępytać latarnię ulicznąco sądzi osądzi o pieskachco sądzi o krytykachjak pytać latarnię ulicznąco sądzi o pieskach

Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola
mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Tonącego nie wypada pytać o kartę pływacką. -Anonim
tonącego-nie-wypada-pytać-o-kartę-pływacką
Sąd tak sądzi jak się wyśpi. -filutka
sąd-tak-sądzi-jak ę-wyśpi
Kto lubi pytać, ten błądzi na cudzy rachunek. -Bogdan Kujawa
kto-lubi-pytać-ten-błądzi-na-cudzy-rachunek