Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.


pytać-pisarza-co-sądzi-o-krytykach-to-jak-pytać-latarnię-uliczną-co-sądzi-o-pieskach
christoper hamptonpytaćpisarzacosądzikrytykachtojakpytaćlatarnięulicznąpieskachpytać pisarzaco sądzisądzi oo krytykachjak pytaćpytać latarnięlatarnię ulicznąco sądzisądzi oo pieskachco sądzi osądzi o krytykachjak pytać latarniępytać latarnię ulicznąco sądzi osądzi o pieskachco sądzi o krytykachjak pytać latarnię ulicznąco sądzi o pieskach

Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.Po co pytać słowika, co znaczą trele jego?Tonącego nie wypada pytać o kartę pływacką.Sąd tak sądzi jak się wyśpi.Kto lubi pytać, ten błądzi na cudzy rachunek.