Pytają, czy trzeba kochać. O to nie należy pytać, to trzeba czuć.


pytają-czy-trzeba-kochać-o-to-nie-należy-pytać-to-trzeba-czuć
blaise pascalpytajączytrzebakochaćtonienależypytaćczućczy trzebatrzeba kochaćnie należynależy pytaćtrzeba czućczy trzeba kochaćo to nienie należy pytaćo to nie należyo to nie należy pytać

Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Samodyscyplina zmusza do robiena tego, co do nas należy, ponieważ trzeba to zrobić - czy mamy na to ochotę czy też nie.To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu: Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci, bez względu na to, czy są zwolennikami Sołowjowa, Kanta czy Marksa. Prawdy szukają tylko samotnicy; zrywają ze wszystkimi, którzy kochają ją niedostatecznie. Czy istnieje na świecie coś, co zasługiwałoby na wierność? Takich rzeczy jest bardzo mało. Ja uważam, że trzeba być wiernym nieśmiertelności, tej drugiej, silniejszej formie życia. Trzeba zachować wierność wobec nieśmiertelności, trzeba być wiernym Chrystusowi!