... Qrwa - obec­nie naj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacje...


qrwa - obec­nie-naj­po­pular­niej­sze-i naj­ńsze-pa­naceum-na wszel­kie-nies­podziewa­ne-i stre­sowe-sytuacje
irracjaqrwa  obec­nienaj­po­pular­niej­szei naj­tańszepa­naceumna wszel­kienies­podziewa­nei stre­sowesytuacjenaj­po­pular­niej­sze i naj­tańszei naj­tańsze pa­naceumpa­naceum na wszel­kiena wszel­kie nies­podziewa­nenies­podziewa­ne i stre­sowei stre­sowe sytuacjenaj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceumi naj­tańsze pa­naceum na wszel­kiepa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­nena wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowenies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacjenaj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kiei naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­nepa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowena wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacjenaj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­nei naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowepa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacje

Bóg nie sto­suje bez­stre­sowe­go wychowania. -Tośka_93
bóg-nie sto­suje-bez­stre­sowe­go-wychowania
Naj­gorętsza miłość ma naj­chłod­niej­sze zakończenie. -Sokrates
naj­gorętsza-miłość- naj­chłod­niej­sze-zakończenie
Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów