R e f o r m y po­win­ny być c z y s t e.


r e f o r m y po­win­ny-być-c z y s t e
nicola-57r e f o r m y po­win­nybyćc z y s t er e f o r m y po­win­ny byćbyć c z y s t er e f o r m y po­win­ny być c z y s t e

Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.[Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.Krew! To po­win­no być wewnątrz.Po­win­ny być owo­ce nakazane.Myśli po­win­ny być lep­sze od pragnień.