Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo.


różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
hipokratesróżnetodwierzeczyświadomośćzarozumiałośćpierwszarodziwiedzędruganieuctwodwie rzeczyświadomość ii zarozumiałośćpierwsza rodzirodzi wiedzędruga nieuctworóżne to dwieświadomość i zarozumiałośćpierwsza rodzi wiedzęróżne to dwie rzeczy

Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy.Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota.Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy.Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe.Miłość i amatorstwo, to są dwie rzeczy różne. Wielki amator kobiet nie jest człowiekiem zdolnym do podniosłego uczucia.