Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.


różnica-między-żym-a-łym-miastem-polega-na-tym-że-w-żym-mieście-można-więcej-zobaczyć-a-w-łym-więcej-usłyszeć
jean cocteauróżnicamiędzydużymmałymmiastempoleganatymżemieściemożnawięcejzobaczyćusłyszećróżnica międzymiędzy dużymmałym miastemmiastem polegapolega nana tymw dużymdużym mieściemieście możnamożna więcejwięcej zobaczyćw małymmałym więcejwięcej usłyszećróżnica między dużymdużym a małyma małym miastemmałym miastem polegamiastem polega napolega na tymże w dużymw dużym mieściedużym mieście możnamieście można więcejmożna więcej zobaczyća w małymw małym więcejmałym więcej usłyszećmiędzy dużym a małymdużym a małym miastema małym miastem polegamałym miastem polega namiastem polega na tymże w dużym mieściew dużym mieście możnadużym mieście można więcejmieście można więcej zobaczyća w małym więcejw małym więcej usłyszećróżnica między dużym a małymmiędzy dużym a małym miastemdużym a małym miastem polegaa małym miastem polega namałym miastem polega na tymże w dużym mieście możnaw dużym mieście można więcejdużym mieście można więcej zobaczyća w małym więcej usłyszeć

W dużym gar­nku można ugo­tować małą por­cję, a nie ugo­tuje się w małym dużej.Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości.Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą.Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość.