Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany.


różnica-między-człowiekiem-obyczajnym-i-człowiekiem-honoru-polega-na-tym-że-ten-drugi-żałuje-niegodnego-czynu-nawet-wtedy-śli-przyniósł-mu
henry louis menckenróżnicamiędzyczłowiekiemobyczajnymhonorupoleganatymżetendrugiżałujeniegodnegoczynunawetwtedyjeśliprzyniósłmuonkorzyśćniezostałjegopopełnieniuprzyłapanyróżnica międzymiędzy człowiekiemczłowiekiem obyczajnymobyczajnym ii człowiekiemczłowiekiem honoruhonoru polegapolega nana tymże tenten drugidrugi żałujeżałuje niegodnegoniegodnego czynunawet wtedyjeśli przyniósłprzyniósł mumu onon korzyśćkorzyść ii nienie zostałzostał nana jegojego popełnieniupopełnieniu przyłapanyróżnica między człowiekiemmiędzy człowiekiem obyczajnymczłowiekiem obyczajnym iobyczajnym i człowiekiemi człowiekiem honoruczłowiekiem honoru polegahonoru polega napolega na tymże ten drugiten drugi żałujedrugi żałuje niegodnegożałuje niegodnego czynujeśli przyniósł muprzyniósł mu onmu on korzyśćon korzyść ikorzyść i niei nie zostałnie został nazostał na jegona jego popełnieniujego popełnieniu przyłapany

Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany. -Mark Twain
różnica-między-człowiekiem-cywilizowanym-a-dzikusem-polega-na-tym-że-pierwszy-jest-pozłacany-a-drugi-tylko-pomalowany
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą. -Witold Gombrowicz
różnica-między-polakiem-a-francuzem-polega-na-tym-że-jeden-lubi-kobietę-rozebraną-a-drugi-nagą
Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem