Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość.


różnica-między-grzesznikiem-a-świętym-polega-na-tym-że-święty-zwykle-ciekawą-przyszłość-grzesznik-zaś-przeszłość
oscar wilderóżnicamiędzygrzesznikiemświętympoleganatymżeświętyzwykleciekawąprzyszłośćgrzesznikzaśprzeszłośćróżnica międzymiędzy grzesznikiemświętym polegapolega nana tymże świętyświęty mama zwyklezwykle ciekawąciekawą przyszłośćgrzesznik zaśzaś przeszłośćróżnica między grzesznikiemgrzesznikiem a świętyma świętym polegaświętym polega napolega na tymże święty maświęty ma zwyklema zwykle ciekawązwykle ciekawą przyszłośćgrzesznik zaś przeszłośćmiędzy grzesznikiem a świętymgrzesznikiem a świętym polegaa świętym polega naświętym polega na tymże święty ma zwykleświęty ma zwykle ciekawąma zwykle ciekawą przyszłośćróżnica między grzesznikiem a świętymmiędzy grzesznikiem a świętym polegagrzesznikiem a świętym polega naa świętym polega na tymże święty ma zwykle ciekawąświęty ma zwykle ciekawą przyszłość

Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przeszłość - grzesznik zaś przyszłość.Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu.Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości.Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą.Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany.Różnica między filmem a życiem polega u mnie na tym, że dla mnie film jest rzeczywistością.