Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu.


różnica-między-kochankiem-a-kochanką-polega-na-tym-że-kobieta-potrafi-kochać-całymi-dniami-mężczyzna-zaś-tylko-od-czasu-do-czasu
william somerset maughamróżnicamiędzykochankiemkochankąpoleganatymżekobietapotrafikochaćcałymidniamimężczyznazaśtylkoodczasudoczasuróżnica międzymiędzy kochankiemkochanką polegapolega nana tymże kobietakobieta potrafipotrafi kochaćkochać całymicałymi dniamimężczyzna zaśzaś tylkotylko odod czasuczasu dodo czasuróżnica między kochankiemkochankiem a kochankąa kochanką polegakochanką polega napolega na tymże kobieta potrafikobieta potrafi kochaćpotrafi kochać całymikochać całymi dniamimężczyzna zaś tylkozaś tylko odtylko od czasuod czasu doczasu do czasumiędzy kochankiem a kochankąkochankiem a kochanką polegaa kochanką polega nakochanką polega na tymże kobieta potrafi kochaćkobieta potrafi kochać całymipotrafi kochać całymi dniamimężczyzna zaś tylko odzaś tylko od czasutylko od czasu dood czasu do czasuróżnica między kochankiem a kochankąmiędzy kochankiem a kochanką polegakochankiem a kochanką polega naa kochanką polega na tymże kobieta potrafi kochać całymikobieta potrafi kochać całymi dniamimężczyzna zaś tylko od czasuzaś tylko od czasu dotylko od czasu do czasu

Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość. -Oscar Wilde
różnica-między-grzesznikiem-a-świętym-polega-na-tym-że-święty-zwykle-ciekawą-przyszłość-grzesznik-zaś-przeszłość
Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przeszłość - grzesznik zaś przyszłość. -Oscar Wilde
różnica-między-grzesznikiem-a-świętym-polega-na-tym-że-święty-zwykle-ciekawą-przeszłość-grzesznik-zaś-przyszłość
Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany. -Mark Twain
różnica-między-człowiekiem-cywilizowanym-a-dzikusem-polega-na-tym-że-pierwszy-jest-pozłacany-a-drugi-tylko-pomalowany
Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej dostępna jest wiedza. -Lew Tołstoj
różnica-między-ludźmi-polega-tylko-na-tym-że-dla-jednych-bardziej-a-dla-innych-mniej-dostępna-jest-wiedza
Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet
jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
Jedyną rzeczą, którą od czasu do czasu kobieta zatrzymuje dla siebie, są pieniądze. -Jacques Tati
jedyną-rzeczą-którą-od-czasu-do-czasu-kobieta-zatrzymuje-dla-siebie-są-pieniądze