Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem


różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
elias canettiróżnicamiędzyobserwacjąocenianiemjestjakróżnicaoddychaniemkąsaniemróżnica międzymiędzy obserwacjąocenianiem jestjest jakjak różnicaróżnica międzymiędzy oddychaniemróżnica między obserwacjąobserwacją a ocenianiema ocenianiem jestocenianiem jest jakjest jak różnicajak różnica międzyróżnica między oddychaniemoddychaniem a kąsaniemmiędzy obserwacją a ocenianiemobserwacją a ocenianiem jesta ocenianiem jest jakocenianiem jest jak różnicajest jak różnica międzyjak różnica między oddychaniemmiędzy oddychaniem a kąsaniemróżnica między obserwacją a ocenianiemmiędzy obserwacją a ocenianiem jestobserwacją a ocenianiem jest jaka ocenianiem jest jak różnicaocenianiem jest jak różnica międzyjest jak różnica między oddychaniemróżnica między oddychaniem a kąsaniem

Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą. -Salvador Dali
różnica-między-prawdziwymi-a-zafałszowanymi-wspomnieniami-jest-taka-jak-w-przypadku-biżuterii-to-fałszywe-klejnoty-wyglądają-na-prawdziwe