Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą.


różnica-między-prawdziwymi-a-zafałszowanymi-wspomnieniami-jest-taka-jak-w-przypadku-biżuterii-to-fałszywe-klejnoty-wyglądają-na-prawdziwe
salvador daliróżnicamiędzyprawdziwymizafałszowanymiwspomnieniamijesttakajakprzypadkubiżuteriitofałszyweklejnotywyglądająnaprawdziwebardziejbłyszcząróżnica międzymiędzy prawdziwymizafałszowanymi wspomnieniamiwspomnieniami jestjest takajak ww przypadkuprzypadku biżuteriifałszywe klejnotyklejnoty wyglądająwyglądają nana prawdziwebardziej błyszcząróżnica między prawdziwymiprawdziwymi a zafałszowanymia zafałszowanymi wspomnieniamizafałszowanymi wspomnieniami jestwspomnieniami jest takajak w przypadkuw przypadku biżuteriifałszywe klejnoty wyglądająklejnoty wyglądają nawyglądają na prawdziwe

Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Istnieje różnica między poważnym traktowaniem własnej pracy a poważnym traktowaniem samego siebie. W pierwszym przypadku powaga jest niezbędna, w drugim - fatalna w skutkach. -Margot Fonteyn
istnieje-różnica-między-poważnym-traktowaniem-własnej-pracy-a-poważnym-traktowaniem-samego-siebie-w-pierwszym-przypadku-powaga-jest-niezbędna