Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice.


różnica-pomiędzy-geniuszem-a-głupotą-polega-na-tym-że-geniusz-granice
bill wattersonróżnicapomiędzygeniuszemgłupotąpoleganatymżegeniuszgraniceróżnica pomiędzypomiędzy geniuszemgłupotą polegapolega nana tymże geniuszgeniusz mama graniceróżnica pomiędzy geniuszemgeniuszem a głupotąa głupotą polegagłupotą polega napolega na tymże geniusz mageniusz ma granicepomiędzy geniuszem a głupotągeniuszem a głupotą polegaa głupotą polega nagłupotą polega na tymże geniusz ma graniceróżnica pomiędzy geniuszem a głupotąpomiędzy geniuszem a głupotą polegageniuszem a głupotą polega naa głupotą polega na tym

Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Geniusz ma granice, ale głupota nie jest tak upośledzona. -Elbert Hubbart
geniusz-granice-ale-głupota-nie-jest-tak-upośledzona
Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody. -Brian Tracy
różnica-pomiędzy-ludźmi-sukcesu-a-nieudacznikami-polega-na-tym-że-ci-pierwsi-niemal-nałogowo-robią-rzeczy-których-ci-drudzy-unikają-jak
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą. -Witold Gombrowicz
różnica-między-polakiem-a-francuzem-polega-na-tym-że-jeden-lubi-kobietę-rozebraną-a-drugi-nagą
Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości. -Samuel Butler
różnica-między-bogiem-a-historykami-polega-głównie-na-tym-że-bóg-nie-może-zmieniać-przeszłoś