Różowe niebo, na za­kończe­nie dnia noc­na tęsknota.


różowe-niebo-na-za­kończe­nie-dnia-noc­na-tęsknota
cytlopkaróżoweniebonaza­kończe­niednianoc­natęsknotaróżowe niebona za­kończe­nieza­kończe­nie dniadnia noc­nanoc­na tęsknotana za­kończe­nie dniaza­kończe­nie dnia noc­nadnia noc­na tęsknotana za­kończe­nie dnia noc­naza­kończe­nie dnia noc­na tęsknotana za­kończe­nie dnia noc­na tęsknota

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja.Za ok­na­mi niebo jest dziś różowe... spąsowiało Naszy­mi ok­rzy­kami rozkoszy zawstydzone Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać.Mężczyz­ny nie na­leży chwa­lić za dnia, ale za noc.Noc jest przedsionkiem dnia.