Rób coś, kochaj coś, nie bądź gałganem.


rób-coś-kochaj-coś-nie bądź-gałganem
tadeusz kotarbińskiróbcośkochajnie bądźgałganemrób cośkochaj cośnie bądź gałganem

Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie!Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiejJeżeli już musisz coś zrobić, rób to na całego.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.