Róbmy swoje, Niejedną jeszcze paranoję Przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc swoje! 


róbmy-swoje-niejedną-jeszcze-paranoję-przet­rzy­ć-przyj­dzie-ro­biąc-swoje 
wojciech młynarskiróbmyswojeniejednąjeszczeparanojęprzet­rzy­maćprzyj­dziero­biącswoje róbmy swojeniejedną jeszczejeszcze paranojęparanoję przet­rzy­maćprzet­rzy­mać przyj­dzieprzyj­dzie ro­biącniejedną jeszcze paranojęjeszcze paranoję przet­rzy­maćparanoję przet­rzy­mać przyj­dzieprzet­rzy­mać przyj­dzie ro­biącniejedną jeszcze paranoję przet­rzy­maćjeszcze paranoję przet­rzy­mać przyj­dzieparanoję przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biącniejedną jeszcze paranoję przet­rzy­mać przyj­dziejeszcze paranoję przet­rzy­mać przyj­dzie ro­biąc

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz
cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. -Barbara Rosiek
w życiu-można-przet­rzy­ć-tyl­ko-jed­no-piekło-każde następne-jest lus­trza­nym-od­bi­ciem-pierwszego
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień. -William Butler Yeats
korzeń-jest-jeden-choć-liś-tysią-przez-cały-zakłamany-młodoś-dzień-kąpałem-swoje-kwiaty-swoje-liście-w-słońcu-teraz-ę-mogę-w-prawdy