Róbmy to na co ma­my ochotę, co nas uszczęśli­wia. Nie przej­mujmy się opi­niami ludzi, którzy mówią, że jes­teśmy głup­ca­mi. To nie praw­da, to oni ni­mi są, po­nieważ stoją w miejscu.


róbmy-to na co ­my-ochotę-co nas-uszczęśli­wia-nie przej­mujmy ę-opi­niami-ludzi-którzy-mówią-że jes­teśmy-głup­ca­mi
ktos-do-kochaniaróbmyto na co ma­myochotęco nasuszczęśli­wianie przej­mujmy sięopi­niamiludziktórzymówiąże jes­teśmygłup­ca­mito nie praw­dato onini­mipo­nieważstojąw miejscuróbmy to na co ma­myto na co ma­my ochotęco nas uszczęśli­wianie przej­mujmy się opi­niamiopi­niami ludziktórzy mówiąże jes­teśmy głup­ca­mito oni ni­mini­mi sąpo­nieważ stojąstoją w miejscuróbmy to na co ma­my ochotęnie przej­mujmy się opi­niami ludzito oni ni­mi sąpo­nieważ stoją w miejscu

Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !.Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli.Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają.