Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć.


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
aleksander kumorrógobfitościlepiejcichossaćniżgłośnoniegodąćróg obfitościobfitości lepiejlepiej cichocicho ssaćssać niżniż głośnogłośno ww niegoniego dąćróg obfitości lepiejobfitości lepiej cicholepiej cicho ssaćcicho ssać niżssać niż głośnoniż głośno wgłośno w niegow niego dąćróg obfitości lepiej cichoobfitości lepiej cicho ssaćlepiej cicho ssać niżcicho ssać niż głośnossać niż głośno wniż głośno w niegogłośno w niego dąćróg obfitości lepiej cicho ssaćobfitości lepiej cicho ssać niżlepiej cicho ssać niż głośnocicho ssać niż głośno wssać niż głośno w niegoniż głośno w niego dąć

Róg obfitości od czasu do czasu zatyka jakaś szmata.Dobroć jest wtedy, gdy się cicho robi to, o czym inni głośno mówią.CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ! Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Bek­nij! Bek­nij głośno! Za cicho, bek­nij głośniej! Nie tak się be­ka, czekaj... Ja beknę dob­rze, sprośnie. Te­raz bek­nij, jak ja, tak głośno jak tyl­ko się da. Be­kaj­my ra­zem co dnia! Niech nasze be­kanie trwa! Ja bekłem dziew­czy­nie do ucha i stała się przez to przygłucha i te­raz się drze jeszcze głośniej, choć na­dal tak sa­mo ją dmucham. Be­kanie to piękny jest dźwięk, do­mena śmiałego człowieka i chy­ba człowieku byś pękł gdy­byś ty nig­dy nie bekał.  Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać