Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.


również-i-miłość-bliźniego-swoje-granice-inaczej-stałaby-ę-udręką-bliźniego
helmut waltersrównieżmiłośćbliźniegoswojegraniceinaczejstałabysięudrękąbliźniegorównież ii miłośćmiłość bliźniegobliźniego mama swojeswoje graniceinaczej stałabystałaby sięsię udrękąudręką bliźniegorównież i miłośći miłość bliźniegomiłość bliźniego mabliźniego ma swojema swoje graniceinaczej stałaby sięstałaby się udrękąsię udręką bliźniegorównież i miłość bliźniegoi miłość bliźniego mamiłość bliźniego ma swojebliźniego ma swoje graniceinaczej stałaby się udrękąstałaby się udręką bliźniegorównież i miłość bliźniego mai miłość bliźniego ma swojemiłość bliźniego ma swoje graniceinaczej stałaby się udręką bliźniego

I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie Miłość nie potrzebuje słów; inaczej stałaby się pełna nieporozumień i niedorzeczności.Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać albo zamykać tylko razem.Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety.Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Miłość do bliźniego można zdradzić w dwóch przy­pad­kach: niena­widząc go lub nap­rawdę się w nim zakochując.