Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.


również-umieranie-jest-jednym-z-naszych-życiowych-zadań
marek aureliuszrównieżumieraniejestjednymnaszychżyciowychzadańrównież umieranieumieranie jestjest jednymjednym zz naszychnaszych życiowychżyciowych zadańrównież umieranie jestumieranie jest jednymjest jednym zjednym z naszychz naszych życiowychnaszych życiowych zadańrównież umieranie jest jednymumieranie jest jednym zjest jednym z naszychjednym z naszych życiowychz naszych życiowych zadańrównież umieranie jest jednym zumieranie jest jednym z naszychjest jednym z naszych życiowychjednym z naszych życiowych zadań

Cierpienie jest jednym z bardziej dominujących doznań życiowych. -Anonim
cierpienie-jest-jednym-z-bardziej-dominujących-doznań-życiowych
Dajmy folgę naszej ciekawości, bo ciekawość jest także jednym z naszych przywilejów. -Tomasz Mann
dajmy-folgę-naszej-ciekawoś-bo-ciekawość-jest-także-jednym-z-naszych-przywilejów
Mo­ral­ność jest sprawą również naszych nawyków. -Mieczysław Jastrun
mo­ral­ność-jest sprawą-również-naszych-nawyków
Przyczyną połowy naszych błędów życiowych jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć, a myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać. -John Collins Churton
przyczyną-połowy-naszych-błędów-życiowych-jest-to-że-odczuwamy-tam-gdzie-powinniśmy-myść-a-myślimy-tam-gdzie-powinniśmy-odczuwać