Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.


również-umieranie-jest-jednym-z-naszych-życiowych-zadań
marek aureliuszrównieżumieraniejestjednymnaszychżyciowychzadańrównież umieranieumieranie jestjest jednymjednym zz naszychnaszych życiowychżyciowych zadańrównież umieranie jestumieranie jest jednymjest jednym zjednym z naszychz naszych życiowychnaszych życiowych zadańrównież umieranie jest jednymumieranie jest jednym zjest jednym z naszychjednym z naszych życiowychz naszych życiowych zadańrównież umieranie jest jednym zumieranie jest jednym z naszychjest jednym z naszych życiowychjednym z naszych życiowych zadań

Cierpienie jest jednym z bardziej dominujących doznań życiowych.Dajmy folgę naszej ciekawości, bo ciekawość jest także jednym z naszych przywilejów.Mo­ral­ność jest sprawą również naszych nawyków.Przyczyną połowy naszych błędów życiowych jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć, a myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.