Równość jest nieosiągalna, równość nie istnieje. Dążenie do równości i sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji.


równość-jest-nieosiągalna-równość-nie-istnieje-dążenie-do-równoś-i-sprawiedliwoś-niszczy-najwyższe-osiągnięcia-cywilizacji
aleksy tołstojrównośćjestnieosiągalnarównośćnieistniejedążeniedorównościsprawiedliwościniszczynajwyższeosiągnięciacywilizacjirówność jestjest nieosiągalnarówność nienie istniejedążenie dodo równościrówności ii sprawiedliwościsprawiedliwości niszczyniszczy najwyższenajwyższe osiągnięciaosiągnięcia cywilizacjirówność jest nieosiągalnarówność nie istniejedążenie do równoścido równości irówności i sprawiedliwościi sprawiedliwości niszczysprawiedliwości niszczy najwyższeniszczy najwyższe osiągnięcianajwyższe osiągnięcia cywilizacjidążenie do równości ido równości i sprawiedliwościrówności i sprawiedliwości niszczyi sprawiedliwości niszczy najwyższesprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcianiszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacjidążenie do równości i sprawiedliwoścido równości i sprawiedliwości niszczyrówności i sprawiedliwości niszczy najwyższei sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięciasprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji

Czym jest równość, jak nie zap­rzecze­niem wszel­kiej wol­ności. Równość jest niewolą. -Gustaw Flaubert
czym-jest równość-jak nie zap­rzecze­niem-wszel­kiej-wol­noś-równość jest niewolą
Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą. -Gustaw Flaubert
czym-jest-równość-jak-nie-zaprzeczeniem-wszelkiej-wolnoś-równość-jest-niewolą
Miłość nie szuka równości, miłość stwarza równość. -Pierre Corneille
miłość-nie-szuka-równoś-miłość-stwarza-równość
Liberte, egalite, fraternite. Wolność, równość, braterstwo. -Anonim
liberte-egalite-fraternite-wolność-równość-braterstwo
Rewolucje prędzej czy później biorą za sztandar równość. -Jan Czyński
rewolucje-prędzej-czy-później-biorą-za-sztandar-równość