Równowaga fizyczna w naturze istnieje przez powszechność, duchowa - przez wyjątkowość.


równowaga-fizyczna-w-naturze-istnieje-przez-powszechność-duchowa-przez-wyjątkowość
władysław grzeszczykrównowagafizycznanaturzeistniejeprzezpowszechnośćduchowawyjątkowośćrównowaga fizycznafizyczna ww naturzenaturze istniejeistnieje przezprzez powszechnośćduchowaprzezprzez wyjątkowośćrównowaga fizyczna wfizyczna w naturzew naturze istniejenaturze istnieje przezistnieje przez powszechnośćprzez wyjątkowośćrównowaga fizyczna w naturzefizyczna w naturze istniejew naturze istnieje przeznaturze istnieje przez powszechnośćrównowaga fizyczna w naturze istniejefizyczna w naturze istnieje przezw naturze istnieje przez powszechność

Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Porządek społeczny nie może być niczym innym jak równowagą sił. Tylko równowaga unicestwia siłę.Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. - Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymiIstnieje bardzo perfidny sposób kłamania - przez milczenie.Istnieje bardzo perfidny sposób kłamiania - przez milczenie.