Ręce precz od obrazu! 


rę-precz-od obrazu 
apellesręcepreczod obrazu ręce precz

Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.Telewizja przynosi echo obrazu.Te­lewiz­ja przy­nosi echo obrazu.Poezjo, precz!!! Jesteś tyranem!!Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego.