Ręka, jeśli się ją pogłaszcze, będzie w oczach piękniejsza.


ręka-śli-ę-ją-pogłaszcze-będzie-w-oczach-piękniejsza
piotr altenbergrękajeślisiępogłaszczebędzieoczachpiękniejszajeśli sięją pogłaszczebędzie ww oczachoczach piękniejszajeśli się jąsię ją pogłaszczebędzie w oczachw oczach piękniejszajeśli się ją pogłaszczebędzie w oczach piękniejsza

Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.Nie rzu­caj mi ręka­wicy, bo będzie ci zimno Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życieNieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.Zde­cydo­wałam się być szczęśli­wa, bo od te­go jes­tem piękniejsza.